Szkolenie medialne

artnKształtowanie pozytywnych relacji ze środkami masowego przekazu to zadanie, które odgrywa niezwykle istotną rolę w polityce informacyjnej firm, organizacji i instytucji. Nie powinno więc dziwić, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia i treningi medialne, w których uczestniczą liderzy, politycy, eksperci i inni przedstawiciele świata biznesu oraz życia publicznego.

Elżbieta Żurek

Szkolenie medialne osób odpowiedzialnych za kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu staje się w wielu przypadkach koniecznością – szczególnie, jeżeli kontakty te mają mieć wysoce profesjonalny wymiar. Treningi na temat komunikacji mediowej (Media Relations) oraz kryzysowej, zarządzanie wizerunkiem korporacyjnym, a także przygotowanie do wystąpień w mediach (między innymi do konferencji prasowych i wywiadów w telewizji), to tematy szkoleń, które cieszą coraz większą popularnością. Zajęcia, które prowadzę, mają interaktywny charakter oraz warsztatową formę.

artnOdbiorcy i cele
Na szkolenia medialne zapraszam liderów, ekspertów, polityków, rzeczników i pracowników biur prasowych oraz specjalistów Public Relations. Zajęcia – prowadzone w formule indywidualnej lub grupowej – polecam przede wszystkim osobom reprezentującym te korporacje, firmy, instytucje i organizacje, które mają częste kontakty z przedstawicielami prasy, radia i telewizji. Propozycję kieruję do tych, którzy poszukują wskazówek, jak umiejętnie komunikować się z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz jak tworzyć najlepsze standardy w tym zakresie. W prowadzonych przeze mnie szkoleniach biorą udział również osoby, które pragną świadomie kształtować swój wizerunek medialny oraz chcą bez obaw wypowiadać się przed kamerą i mikrofonem. Celem treningów, warsztatów i sesji doradczych jest wykształcenie u uczestników umiejętności profesjonalnego reprezentowania swoich firm i instytucji w mediach oraz na forum publicznym, polegającej między innymi na stosowaniu w praktyce najlepszych zasad współpracy z dziennikarzami oraz świadomym kreowaniu wizerunku osobistego w prasie, radiu i telewizji. Ważnym rezultatem szkoleń medialnych jest zdolność wypowiadania się na forum w sposób śmiały i ciekawy oraz występowanie bez obaw przed kamerą i mikrofonem.

Szkolenia grupowe oraz indywidualne
Szkolenie medialne może być realizowane zarówno w formule zespołowej, jak i indywidualnej. Treningi i warsztaty w kameralnych grupach uczestników – szczególnie, jeżeli reprezentują oni tę samą firmę czy instytucję – bazują na dedykowanych ćwiczeniach, związanych tematycznie z daną branżą (w odróżnieniu od tzw. szkoleń otwartych, w których biorą udział osoby z różnych środowisk zawodowych, a zadania praktyczne mają uniwersalny charakter). Szkolenia medialne, które prowadzę, kończą się indywidualnymi konsultacjami, podczas których każdy uczestnik zajęć otrzymuje zestaw praktycznych wskazówek rozwojowych na przyszłość. Ciekawą formułę, która cieszy się coraz większą popularnością wśród liderów, przedstawicieli zarządów, rzeczników prasowych, mówców, ekspertów i polityków, mają indywidualne szkolenia i sesje doradcze. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoki poziom skuteczności i efektywności. W taki sposób przygotowuję między innymi do określonych wystąpień w mediach, kiedy na przykład należy zadbać o scenariusz trudnego bądź nietypowego wywiadu. Tę metodę szkolenia medialnego cenią szczególnie osoby, które oczekują zindywidualizowanego wsparcia eksperckiego, a także wskazówek dostosowanych do ich bieżących potrzeb.

Programy treningów i warsztatów
Programy dedykowanych szkoleń medialnych przygotowuję po konsultacjach eksperckich, uwzględniając specyficzne potrzeby i indywidualne preferencje. Zajęcia obejmują między innymi takie zagadnienia, jak: zasady współpracy ze środkami masowego przekazu, kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz w internecie, dobre praktyki prezentacji przed kamerą oraz podczas wywiadów medialnych i wypowiedzi eksperckich, przygotowanie profesjonalnych konferencji prasowych i innych spotkań z dziennikarzami. W trakcie szkoleń medialnych omawiane są również kwestie relacji ze środkami masowego przekazu w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a także zagrożenia potencjalnymi manipulacjami medialnymi.

Metody oraz ćwiczenia praktyczne
Udane szkolenie medialne to wynik nie tylko doświadczenia i wiedzy trenera, ale także rezultat jego umiejętności pedagogicznych. Kluczem do sukcesu są odpowiednio przygotowane i dostosowane do profilu uczestników zadania praktyczne (między innymi z wykorzystaniem kamery). Zgodnie z dobrymi praktykami w tym zakresie szansę na aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach powinien mieć każdy uczestnik (jeżeli szkolenie odbywa się w grupie). Dobry trener medialny przekazuje informacje zwrotne w sposób konstruktywny, a także wytycza indywidualne obszary do rozwoju: oba wymienione elementy są istotną częścią moich szkoleń. Podczas prowadzonych przeze mnie treningów medialnych realizują między innymi następujące ćwiczenia praktyczne: autoprezentacja przed kamerą, wypowiedź ekspercka, praca z tekstem i głosem, wygłoszenie exposé oraz oświadczenia dla mediów w sytuacji kryzysowej, wywiad telewizyjny.