Charyzmatyczni liderzy. Wizerunek publiczny i medialny oraz sztuka kształtowania relacji w biznesie i polityce

Warsztaty kreowania profesjonalnego wizerunku osobistego lidera w mediach oraz na forum publicznym

 

Zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formule dedykowanej (zamkniętej)

Zapytaj o indywidualne sesje szkoleniowo-doradcze z tego zakresu tematycznego

Szkolenie prowadzi Elżbieta Żurek, autorka książki „Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka”.


art3Informacje ogólne
Kreując wizerunek firm, instytucji i organizacji zapominamy niekiedy o obrazie liderów i menedżerów, którzy reprezentują je na forum. Otoczenie postrzega działające na rynku organizacje przez pryzmat osób, z jakimi ma bezpośredni kontakt. Nie można mówić o pozytywnym wizerunku korporacji, urzędu czy partii politycznej bez odpowiednio reprezentujących ją charyzmatycznych liderów. Zapraszamy na szkolenie z technik Personality PR, które bazują na najlepszych praktykach Public Relations.

Charakter szkolenia
Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i treningowy. Odbywa się w kameralnej grupie uczestników. W trakcie sesji praktycznych trener wytycza indywidualne obszary do rozwoju każdego uczestnika. W planie przewidziano ćwiczenia z wykorzystaniem kamery, a także indywidualne bloki doradcze: z trenerem prowadzącym zajęcia oraz z doradcą ds. wizerunku.Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:
• umiejętnie reprezentować firmę, instytucję i organizację w otoczeniu biznesowym oraz w środowisku politycznym
• świadomie kształtować swój wizerunek osobisty jako godnego zaufania profesjonalisty
• wzmacniać te elementy swojej osobowości, które są wyznacznikami charyzmatycznego lidera i menedżera
• prowadzić ciekawe wystąpienia na forum
• profesjonalnie prezentować się w środkach masowego przekazu
• zgodnie z zasadami etykiety nawiązywać nowe kontakty zawodowe i biznesowe, a także podtrzymywać dawne.

Program szkolenia

1. Jak budować pozytywny wizerunek firmy, instytucji i organizacji w kontakcie z otoczeniem
• Rola środowisk opiniotwórczych, grup lobbingowych oraz otoczenia organizacji w kształtowaniu spójnego wizerunku korporacyjnego i instytucjonalnego

2. Wizerunek osobisty liderów a wizerunek firmy, instytucji, organizacji i partii politycznej
• Jak kształtować wizerunek siebie jako osoby profesjonalnej, godnej zaufania oraz charyzmatycznej. Pozytywna autoprezentacja. Charyzma w relacjach służbowych

3. Instrumenty budowania pozytywnego wizerunku publicznego oraz medialnego charyzmatycznego lidera
• Techniki Personality PR oraz ich praktyczne zastosowanie w świecie biznesu i polityki

4. Wizerunek publiczny charyzmatycznego lidera a wystąpienia na forum
• Jak zostać dobrym mówcą? Elementy, które budują dramaturgię wystąpienia publicznego oraz przyciągają uwagę słuchaczy

5. Charyzmatyczny lider w relacjach ze środkami masowego przekazu
• Zasady budowania profesjonalnego wizerunku medialnego oraz kształtowania relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu

6. Ważne zasady etykiety a sztuka kształtowania relacji w biznesie i polityce
• W jaki sposób zgodnie z zasadami savoir-vivre’u budować pozytywne kontakty oraz nawiązywać nowe relacje (na przykładach praktycznych)

7. Budowanie autorytetu w relacjach w biznesie i polityce a wizerunek publiczny
• Jak w praktyce budować swój autorytet w kontaktach z klientami, kontrahentami, podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami i wyborcami

8. Asertywność a wizerunek publiczny charyzmatycznego lidera
• Postawa asertywna i tzw. mapa asertywności. Zachowania asertywne w biznesie i polityce na przykładach

9. Indywidualne sesje doradcze z trenerem prowadzącym szkolenie oraz z doradcą ds. wizerunku.


Liczba uczestników
W szkoleniu uczestniczy do sześciu osób.

Cena: 1980,00 PLN/ osoba + 23% VAT
W cenę wliczone są: uzupełniające materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, dwa obiady, napoje i słodycze podczas przerw kawowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy >>